Kundevalg 2018

Kundevalg Fana Sparebank 2018

Som kunde i Fana Sparebank har du mulighet til å stemme frem kandidater til bankens øverste beslutningsorgan, Generalforsamlingen.

Valget vil avholdes i perioden 19. - 25. februar. Da ditt engasjement er viktig for banken, oppfordrer vi flest mulig til å benytte seg av muligheten til å stemme frem kandidater til årets valg.

Valget gjennomføres elektronisk og vil foregå ved bruk av BankID. For de som ikke har BankID, er det mulig å møte i bankens kontorer og få avgitt stemme.

Gi din stemme her!

Ved årets valg skal det velges 3 medlemmer til Generalforsamlingen, samtlige for 4 år.

 

Generalforsamlingens valgkomité har innstilt følgende kandidater, i prioritert rekkefølge:

1. Ørnulf Samdal (f. 1967)

Advokat Ørnulf Samdal har omfattende næringslivsbakgrunn og driver i dag et advokatfirma i Bergen. Han jobber i det vesentlige mot næringslivet og da særlig mot eiendom, teknologi, industri og oljeservice. Han jobber også med en rekke selskaper i oppstartsfasen. Samdal har et stort nettverk og har god kunnskap om Bergen og Fana. På fritiden er han engasjert i lokalmiljøet, både politisk og i enkeltsaker. Samdal er gift, har to voksne barn og er bosatt i Fana.

2. Birgitte Sørheim (f. 1969)

Birgitte har siden 2016 vært Marketing Director i Benchmark Breeding and Genetics. Hun har 25 års erfaring fra ulike lederstillinger innen internasjonalt salg og markedsføring, i havbruksnæringen, forsikring og energi.  Hun er utdannet akvaingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole og har en MBA i Merkevareledelse fra NHH.  Hun har hatt flere styreverv, bl. a i SponFish ASA og BenchmarkBreeding& Genetics Divisional Board.  Birgitte er stolt mor til to tenåringsdøtre.

3. Kjersti Hartvedt (f. 1967)

Kjersti har siden 2016 vært Training Manager, Dataloy Systems AS. Fra tidligere har hun 30 års arbeidserfaring innen shippingindustrien med ulike funksjoner som regnskap, operasjon, quality management, training and business processes.  Kjersti bor i Åsane med mann og to tenåringssønner.

4. Kenneth Vågenes (f. 1971)

Kenneth Vågenes er utdannet bygningsingeniør. Han jobber i Karstein B. Vågenes som primært driver import av membraner som selges til byggebransjen. Kenneth jobber med teknisk rådgivning, samt at han leder innkjøp, salg og markedsføring. I tillegg er Kenneth spesielt interessert i lokalhistorie, særlig rundt utdøende håndtverk som smedarbeid osv.

5. Linda  Midtun (f.   1981)

Linda Midtun er opprinnelig fra Nesttun og bor nå på Haukeland. Hun er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen i 2006.  Linda er ansatt som stipendiat ved universitetet, og skriver doktoravhandling om offentlige anskaffelser.  Hun har vært aktiv kunde i banken siden 1988.  Videre har hun vært med i generalforsamlingen siden 2014.  Hun kjenner hun banken godt og har erfaring fra bankens generalforsamling.

6. Unni Vågstøl (f. 1957)

Unni Vågstøl er utdannet fysioterapeut.  Hun er nå 1.lektor ved Høgskulen på Vestlandet, og fungerer som utdanningsleder for bachelorprogrammet i fysioterapi. Tidligere har Unni arbeidet i mange år som fysioterapeut i Alta kommune.  Unni har hatt mange verv som tillitsvalgt både i jobbsammenheng og i Norsk fysioterapi forbund i tillegg til flere lederoppgaver i ulike idrettslag.