Ny fondsløsning

Ny fondsløsning

Fondshandel på nett - vi trenger samtykke fra deg

I løpet av høsten lanserer vi en helt ny løsning for fondshandel. Endelig kan du raskt og enkelte kjøpe, selge og bytte fond – akkurat når det passer deg. I den nye løsningen kan du også starte, endre og stoppe spareavtaler, samt holde deg oppdatert på fondenes verdiutvikling døgnet rundt. Løsningen etableres på en ny plattform der vi samler trådene fra VPS og de andre andelseiersystemene som brukes av våre fondsleverandører. 

For at du skal kunne ta i bruk fondshandel på nett når den nye løsningen er på plass, trenger vi ditt samtykke til å overføre fondsandelene dine fra nåværende fondsleverandør(er) til Norne Securities AS. I løpet av den nærmeste tiden vil derfor alle kunder med fondsandeler gjennom Fana Sparebank få opp en melding i nettbanken hvor man inviteres til å akseptere nye, tilpassede kundeavtaler. 

Den nye fondsløsningen vil gjøre det enklere og mer oversiktlig for deg å spare i fond. Vi ber deg derfor følge godt med i nettbanken fremover, og gi ditt samtykke når meldingen dukker opp. Dette er en gladnyhet for deg som sparer i fond – og en mulighet vi oppfordrer alle våre kunder til å gripe. 

Har du ikke nettbank, ta kontakt med banken så hjelper vi deg. 

 • Gratis tilgang og bruk
 • Bedre oversikt over dine fond – både fra PC, nettbrett og mobil
 • Tilgang til fondenes historiske utvikling
 • Enkelt å etablere og endre spareavtaler
 • Mulighet til å åpne aksjesparekonto
 • Én årsoppgave for alle dine fond

Aksjesparekonto

Samtidig som vi lanserer fondshandel på nett, vil vi gi deg mulighet til å åpne aksjesparekonto. Aksesparekonto er en ordning som gjør det mer gunstig å spare i aksjer og fond. Dersom du har planer om å åpne aksjesparekonto, er det en forutsetning at du gir ditt samtykke til fondshandel på nett. Den nye fondsportalen vil være klar i god tid før årsskiftet, slik at du kan dra nytte av den nye aksjespareordningens gunstige overgangsordning i 2017. Les mer om aksjesparekonto.

Les mer

Administrasjonen samles hos Norne Securities AS

Den nye løsningen innebærer at vår samarbeidspartner Norne Securities AS overtar ansvaret med lovpålagt rapportering til deg og myndighetene, og selskapet vil dermed formelt stå oppført som forvalter. I denne sammenheng er ordet forvalter brukt for administrasjon av dine andeler. Det blir samlet hos Norne Securities AS. Dette har ingen ting å si for forvaltningen av dine fond. Fondsmidlene vil fortsatt forvaltes av den enkelte fondsleverandør. Overgang til ny fondsportal får ingen skattemessige konsekvenser og innebærer heller ingen endringer i andelseiers rettigheter og rettsvern. Alle historiske data tilknyttet dine fondsandeler opprettholdes.

Ny fondsløsning

 • Hvorfor bør jeg samtykke til ny fondsløsning?

  Den nye fondsløsningen vil gi deg mange fordeler som du, som kunde i Fana Sparebank, ikke har per i dag. Vi har i en årrekke tilbudt fond fra flere forvaltere, noe som har gitt tilgang til et rikt fondsunivers. Dette har likevel til tider gjort det vanskelig for våre kunder å holde oversikt over egen portefølje da stadig flere fondsleverandører har utviklet egne andelseierregistre. Med vår nye løsning får du fortsatt tilgang til vårt rike fondsunivers, men nå samles alle dine på fond på ett og samme sted. På den måten kan du til enhver tid følge med på dine fonds verdiutvikling og foreta endringer i din portefølje akkurat når det passer deg.
  For å gi deg disse mulighetene er vi avhengige av ditt samtykke til å overføre fondsandelene dine fra nåværende fondsleverandør(er) til Norne Securities AS. Samtykket gjelder for verdipapirfondsandeler i fond forvaltet av DNB Asset Management AS, Skagen AS, Holberg Forvaltning AS, Odin Forvaltning AS og Eika Kapitalforvaltning AS, som i dag er knyttet til VPS eller andelseierregistre hos nevnte fondsleverandører.

 • Hva innebærer det å samtykke til ny fondsløsning?

  Ved å samtykke til den nye fondsløsningen når meldingen dukker opp i nettbanken, aksepterer du
  • at din fondsbeholdning flyttes til nytt fondssystem hos Norne Securities AS.
  • at dine eksisterende spareavtaler videreføres.
  • ny kundeavtale og forretningsvilkår med Norne Securities AS.
  • at Norne Securities AS føres inn i andelseierregisteret hos din nåværende fondsleverandør.
  • at dine fondsandeler registreres i et register ført av Norne Securities AS.

 • Hva skjer om jeg ikke samtykker?

  Dersom du ikke samtykker, vil du ikke få tilgang til den nye fondsportalen i nettbanken. For enkelte fond innebærer dette at fortløpende informasjon om verdiutvikling blir begrenset til lovpålagt porteføljeoppdatering to ganger i året, via postforsendelse. Overgangen til ny fondsportal innebærer også at banken vil fase ut gamle systemer over tid. Hvis du ikke samtykker, vil du derfor kunne oppleve at tilgangen til dine fonds løpende verdiutvikling begrenses og at du mister tilgang til fondene i nettbanken. Det er også verdt å merke seg at den nye og gunstige spareordningen med aksjesparekonto kun vil gjøres tilgjengelig gjennom den nye fondsportalen. Takker du nei til fondshandel på nett, får du altså heller ikke muligheten til å åpne aksjesparekonto.

 • Medfører samtykke noen kostnader for meg?

  Nei. Samtykke og overgang til ny fondsportal medfører ingen kostnader for deg. Du vil fortsatt ha ditt kundeforhold i Fana Sparebank.

 • Jeg avslo første gang jeg fikk opp meldingen i nettbanken, men har ombestemt meg og ønsker den nye fondsløsningen. Hva gjør jeg?

  Det vil komme en oppfølgingsrunde der du vil få en ny melding i nettbanken med mulighet til å takke ja.

 • Jeg har ikke nettbank. Hvordan kan jeg samtykke til fondshandel på nett?

  Vi kan sende kundeavtaler til deg i posten, som du signerer og returnerer i vedlagt svarkonvolutt. For å få fullt utbytte av den nye fondsportalen anbefaler vi deg likevel å opprette nettbank. Ta kontakt med banken så hjelper vi deg!

 • Hva skjer med spareavtaler i Sparing bank og fond?

  Dagens spareavtaler som går til fondssparing, vil konverteres over til den nye løsningen. Dersom du også har banksparing knyttet til spareavtalen, blir ikke dette flyttet i første omgang. Vi gjør oppmerksom på at noen spareavtaler vil måtte opprettes på nytt. Vi kontakter alle dette gjelder.

 • Jeg ønsker å stoppe Sparing bank og fond og overføre til aksjesparekonto. Hvordan gjør jeg det?

  Dagens spareavtaler som går til fondssparing, vil konverteres over til den nye løsningen. Dersom du også har banksparing knyttet til spareavtalen, blir ikke dette flyttet i første omgang. Vi gjør oppmerksom på at noen spareavtaler vil måtte opprettes på nytt. Vi kontakter alle dette gjelder.

 • Hvem er Norne Securities AS?

  Norne Securities AS er et verdipapirforetak som eies av en rekke frittstående og uavhengige sparebanker. Fana Sparebank var en av initiativtagerne til selskapet, og har vært med fra oppstarten i 2009. Norne Securities AS leverer tjenester innen verdipapirhandel, analyse og Corporate Finance.
  Norne Securities AS har også tillatelse fra Finanstilsynet til å stå oppført som forvalter (nominee) i verdipapirfondenes andelseierregister. Mer informasjon finner du på selskapets hjemmesider.

  Norne Securities AS

 • Hvilke konsekvenser får endringene for rapportering?

  I dag er dine fondsandeler registrert hos den enkelte fondsleverandør. Dersom du har fond fra flere leverandører, er det per i dag slik at hver leverandør rapporterer separat til deg. Overgangen til ny fondsløsning innebærer at Norne Securities AS, på vegne av Fana Sparebank, overtar disse oppgavene. Dette betyr at Norne Securities AS vil håndtere all lovpålagt rapportering og at fondene dine samles i én årsoppgave.

 • Jeg har pensjonsavtale og/eller innskuddspensjonsordning fra Frende i banken. Må jeg da samtykke til fondshandel på nett?

  Nei. Alle fondsandeler tilknyttet pensjonsavtaler og innskuddspensjonsordninger, som av ulike grunner er sperret, omfattes ikke av vår nye løsning og vil fortsatt være registrert hos den aktuelle fondsleverandøren.